Vid ravinen… bakom sista husen

Sovjetunionen var ett imperium där tiotals nationaliteter och språk samexisterade på grund av tvång. När imperiet föll försvann även det gemensamma kulturella samarbetet. Ryssland tog inte på sig rollen att förbli ett kulturellt center för postsovjetiska stater, därför avbröts det kulturella samarbetet mellan ”broder-nationerna”. Nu lever varje postsovjetisk nation sitt eget liv. De turkmensk-ryska litterära relationerna är också mer döda än levande. Den här samlingen är den första tvåspråkiga turkmensk-ryska skönlitterära samlingen efter Sovjetunionens fall.

Författare och poeter i den här boken representerar olika generationer och litterära stilar samt olika politiska åsikter. Det som förenar – är det faktum att de fortsätter skildra turkmenska litterära traditioner som utgör en viktig del av kulturen. Samlingen syftar till att stödja oberoende kreativitet och är baserad på principerna om humanism, yttrandefrihet och samvetsfrihet.

Skönlitteratur. Antologi. Vid ravinen… bakom sista husen. Rysk-turkmensk bok. Gun Förlag 2015

ISBN: 978-91-980352-8-5

Shopping Cart