Varför grodan kväker

Folksagor från Turkmenistan

Språk: Svenska
Översättning av: Michael Welsapar
Sidantal: 79 sidor
ISBN: 978-91-976305-3-5
Ca-pris 120 SEK exkl. fraktavgift

Titelsagan Varför grodan kväker handlar om en groda som uppträder för andra djur med sin vackra röst. En dag hittar han en diamant och är bekymmerslös ända tills han blir erbjuden i hjord hästar mot diamanten. Boken innehåller många spännande lästimmar om exotiska djur och fåglar i ett exotiskt land. Men i deras beteende kan man oftast ana mänskliga karaktärer som goda och onda. Kanske är det därför som sagorna är spännande och lärorika på samma gång.

Shopping Cart