Evighetens Källa

Folksagor från Turkmenistan

Språk: Svenska
Översättning av: Anna och Michael Welsapar Sidantal: 112 sidor
ISBN 978-91-976305-0-4
Ca-pris: 120 SEK exkl. fraktavgift

Bland djinner och talande djur, i djupa skogar och bland höga berg lever människorna i denna bok sina liv. De utsätts för svåra prövningar och förlorar inte sällan en maktkamp. Men de ger ändå inte upp. Med hjälp av sin envishet och klokhet övervinner de till slut även de mest omöjliga hindren.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart