Sjöhästen Dül-Dül

Ett turkmenskt talesätt lyder: ”Rulla ut din matta – och jag skall läsa din själ”. Även folksagorna berättar, likt en magisk nyckel, om den djupa skönheten hos folksjälen. Precis som färgrika stenar slipas av havet under århundraden, finslipas handlingarna och språket till fulländning av sagoberättare genom generationer. Är det inte därför som de är lika fängslande och lärorika för såväl barn som vuxna?
I denna bok får man träda in i de turkmenska folksagornas magiska värld som har bearbetats av den svensk-turkmenske författaren Ak Welsapar, och läsa hans egna sagor som präglas av den lätthet och elegans som utmärker de kända folksagorna från Orienten.

SJÖHÄSTEN DÜL-DÜL
© Gün Förlag 2013
© Ak Welsapar, folksagor i bearbetning och sagor i original
Illustrationer: Jevgenija Vasiljeva
Omslagsbild: Jevgenija Vasiljeva
Layout: Måd Olsson-Wannefors
Redaktör: Ljudmila Lavrova
Första upplagan
ISBN 978-91-980352-2-3
gunforlag@gmail.com

140 kr

Shopping Cart