Kobra

Romanen Kobra handlar om tiden då Sovjetunionen föll sönder och vad som hände efteråt. Ur detta ”ondskans imperium” föddes femton nya, oberoende stater. Vad som skedde inom dessa oftast slutna gränser kan bara folket däri vittna om. De postsovjetiska staterna styrs idag av någon slags herr kamrat president, som förkroppsligar det statistiska medelvärdet för en sovjetisk ledare och partifunktionär, en person vars navelsträng har blivit avklippt av Högsta kommunistiska partiskolan.

Denna ledartyp har alltså inte försvunnit under de nya förhållandena och förpassats till historiens bakgårdar, som man skulle kunna tro. Han har bara växlat gestalt och med lätt reviderade idéer försöker han lismande att få folket på sin sida.

Literary fiction
Språk: Ryska
Författare: Ak Welsapar
Förlag: Selena
Sidantal: 491 sidor
ISBN 5-88422-353-6
Ca-pris: 200 SEK exkl. fraktavgift

Shopping Cart