Det försvunna landet

Språket: Turkmenska

Det försvunna landet innehåller två litterära verk av den turkmenske författaren Tirkish Jumageldi, innehavaren av nationens mest prestigefyllda litterära pris till minne av nationalpoeten Makhtumkuli.

Boken handlar inte om en försvunnen värld, som Atlantis, utan om en epok, om människor och värderingar som överlevt många katastrofer. Ehuruväl fortsätter dessa att påverka det turkmenska samhället, som sakta men säkert är på väg att gå förlorat. Läsaren måste själv ta ställning huruvida det är värt att bevara det gamla eller om man skall lämna detta bakom sig för gott.

Tirkish Jumageldis böcker Det nationella spelet och Rädslans makt, som under de senaste åren kommit ut på bokförlaget GÜN, blev synnerligen varmt emottagna av den turkmenska läsekretsen.

DET FÖRSVUNNA LANDET, 348 s.
© Gün Förlag 2014
© Tirkish Jumageldi 2014, roman och dokumentär
Layout och omslag: Lena Kvist
Redaktör: Ak Welsapar
Första upplagan
ISBN 978-91-980352-6-1
gunforlag@gmail.com

150 kr

Shopping Cart