Den modiga fegisen

Språket: Ryska

Folksagorna, likt en magisk nyckel, talar om den djupa skönheten av folksjälen. Precis som färgrika stenar slipas av havet under århundraden, finslipas fablerna och språket till fulländning av sagoberättare genom generationer. Är det inte därför som de är lika fängslande och lärorika för såväl barn som vuxna?

I denna bok får man träda in i de turkmenska folksagornas magiska värld, sagor som präglas av elegans och fängslande dramatik som utmärker de kända folksagorna från Fjärran.

DEN MODIGA FEGISEN, 120 s.; illustrerad
© Gün Förlag 2014
© Ak Welsapar, folksagor i bearbetning
Illustrationer: Måd Olsson-Wannefors
Omslagsbild: Måd Olsson-Wannefors
Layout: Måd Olsson-Wannefors
Översättare: Valeriy Lemesov
Redaktör: Sofia Welsson
Första upplagan
ISBN 978-91-980352-1-6
gunforlag@gmail.com

140 kr

Shopping Cart