Almasylan

Selma Lagerlöf, (1858-1940) är en av världens mest kända författare. 1909 erhöll hon, som den första kvinnan, Nobelpriset i litteratur. Hennes berättarförmåga har alltsedan debuten med Gösta Berlings saga (1891) fascinerat läsare i alla åldrar. Berättelsen om Bortbytingen från sagosamlingen Troll och människor del ett, (1909) är dels baserad på folklore men också på idén om en rättvis värld, där alla är jämlikar, en idé som kom att bli ett med det svenska samhällets framväxt under 1900-talet. (Ak Welsapar)

SELMA LAGERLÖF: ALMAŞYLAN
Text © GUN Förlag
Översättare © Ak Welsapar
Bild © Maj Fagerberg
All rights reserved
Första upplagan
ISBN 978-91-980352-0-9
gunforlag@gmail.com

120 kr

Shopping Cart