Akpamyk

Folksagor från Turkmenistan har både fått litteraturstöd från Statens Kulturråd och Kulturstipendium från Enköpings kommun. En av sagorna i boken, ”Den lilla sandklumpen” har dessutom blivit uppläst för Astrid Lindgren och fått hennes välgångsönskningar. Folksagorna i boken har översatts av syskonen Guncha och Erik Welsapar.

Språk: Svenska
Översättning av: Guncha och Erik Welsapar
Sidantal: 64 sidor
ISBN 91-974397-4-6,
Ca-pris: 100 SEK exkl. fraktavgift

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart