search
top

Kobra

Språket: Turkiska

“Kobra”, bir diktatörün tepelerine çöreklenmesini kabul eden insanların trajedileri üzerine bir “mesel-roman”. Romandaki olayların arka planında, artık tarihe gömülen Sovyet düzeniyle, acımasızlıkta ondan geri kalmayan yeni düzen var. İnsan görünümüne bürünen Kobra, bu belanın köklerine inebilmek için gerçeküstü bir dünyaya yurtlanmaya çalışır. Ancak, önceki düzende komünist lider, bugünkü düzendeyse insanların alınyazılarını elinde tutan, tek egemen Sayın Başkan Yoldaş, Kobra’nın bu çabalarının karşısındadır.

KOBRA, 670 s.
© Gün Förlag 2014
© Ak Welsapar 2014, roman
Layout: Sofia Olsson
Översättare: Mazlum Beyhan
Redaktör: Aslı Sol
Första upplagan
ISBN 978-91-980352-9-2
gunforlag@gmail.com

170 kr